Availability: W magazynie

Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

SKU: PPMiDwMP

10,00 

Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65611-79-6
Liczba stron: 234
Okładka: twarda

Opis

Co jest mobbingiem i dyskryminacją, a co nie jest? Jakie obowiązki musi wypełnić pracodawca w ramach zapobiegania negatywnym zjawiskom psychospołecznym? Czy ma obowiązek rozpatrywać anonimowe zgłoszenie lub skargę złożoną przez osobę trzecią, a nie narażonego pracownika? W jakich przypadkach należy powiadomić prokuraturę o popełnieniu przestępstwa?

Autor przedstawia przykładowe metody i kierunki postępowania profilaktycznego w obszarze mobbingu i dyskryminacji oraz innych zagrożeń psychospołecznych. Pokazuje, w jaki sposób należy opisać i wdrożyć zasady je regulujące.

Dzięki książce czytelnik otrzyma gotowe wzory dokumentów ułatwiających realizację procedur m.in. w zakresie zgłaszania zjawisk negatywnych, prowadzenia postępowania wyjaśniającego, nakładania sankcji wobec mobbera lub osoby dyskryminującej, a także rozpoznawania skarg składanych w tzw. „złej wierze”.

Książka pomoże we wdrożeniu wewnątrzzakładowej polityki antymobbingowej, która ma istotne znaczenie w przypadku możliwych oskarżeń pracodawcy o to, że w zakładzie pracy doszło do niepożądanych zjawisk. Wdrożenie zaprezentowanych rozwiązań umożliwi skuteczną obronę poprzez wykazanie, że pracodawca dopełnił obowiązku, wprowadzając działania zapobiegawcze.

Łukasz Paroń:

Wieloletni redaktor naczelny czasopisma „Kadry i Płace w Administracji” oraz pracownik służb kadrowo-płacowych, doświadczony trener i szkoleniowiec, autor kilkudziesięciu artykułów z obszaru prawa pracy, a także autor i współautor kilku publikacji książkowych poświęconych tej tematyce.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Podstawy prawne i orzecznictwo sądowe wyznaczające kierunki przeciwdziałania negatywnym zjawiskom psychospołecznym
.1. Uwagi ogólne
1.2. Ochrona pracy przed mobbingiem i dyskryminacją
1.2.1. Przesłanki prawnie chronione
1.2.2. Molestowanie i molestowanie seksualne
1.2.3. Zjawiska prawnie niedopuszczalne
1.2.4. Okoliczności uzasadniające odmienne traktowanie pracowników
1.3. Rozkład dowodu w sprawach o dyskryminację
1.4. Problem wynagrodzenia
1.5. Przepisy dotyczące mobbingu
1.6. Ocena ryzyka zawodowego

Rozdział 2. Procedury wewnątrzzakładowe jako forma przeciwdziałania i profilaktyki
2.1. Deklaracja woli pracodawcy
2.2. Treść procedur antymobbingowych lub antydyskryminacyjnych
2.2.1. Proces tworzenia – kto, kiedy i jak
2.2.2. Zakres definicyjny
2.3. Zakres stosowania przepisów Kodeksu postępowania cywilnego

Rozdział 3. Czego dotyczy polityka lub procedura antymobbingowa i antydyskryminacyjna
3.1. Co jest mobbingiem i dyskryminacją, a co nie jest?
3.2. Obowiązki i uprawnienia pracowników związane z zapobieganiem negatywnym zjawiskom mobbingowym
3.3. Mobbing i dyskryminacja jako elementy godzące w warunki BHP

Rozdział 4. Procedura zgłaszania sygnałów o mobbingu lub dyskryminacji
4.1. Forma skargi, wniosku lub wystąpienia
4.2. Powołanie zespołu rozpoznającego sprawę
4.2.1. Zespół zewnętrzny i tzw. podwójna weryfikacja
4.2.2. Zakres uprawnień zespołu rozpoznającego sprawę
4.3. Protokół – rola i znaczenie w postępowaniu
4.4. Zasady pracy zespołu
4.5. Terminy rozpoznawania spraw
4.6. Doręczanie pism procesowych
4.7. Dokonywanie czynności procesowych
4.7.1. Dokumenty wykorzystywane w postępowaniu
4.7.2. Dwuinstancyjność postępowania – kaprys, niedogodność czy konieczność
4.8. Rekomendacje zespołu dla pracodawcy
4.9. Sankcje wobec mobbera lub osoby dyskryminującej
4.10. Osoby składające skargi w złej wierze
4.11. Wnioski profilaktyczne

Rozdział 5. Kodeksy dobrych praktyk

Rozdział 6. Wzory dokumentów
6.1. Procedura przeciwdziałania negatywnym zjawiskom psychospołecznym, a w szczególności mobbingowi i dyskryminacji
6.2. Wewnątrzzakładowa polityka antymobbingowa
6.3. Kodeks dobrych praktyk

Bibliografia
Akty prawne
Orzecznictwo
Indeks