Availability: W magazynie

Zapłata danymi, DMA, metaverse i inne wyzwania ochrony danych osobowych

SKU: ZDDMiWODO

188,00 

Rok wydania: 2024
ISBN: 978-83-67236-49-2
Liczba stron: 480
Okładka: twarda

Opis

Czy w metaverse nasze dzieci mogą czuć się bezpiecznie?
Czy rozwój technologii sprzyjających coraz szerszemu oferowaniu usług dostępnych w sieci, może zagrozić cyberbezpieczeństwu?
Jakie wyzwania stoją obecnie przed osobami odpowiedzialnymi za organizację systemu ochrony danych osobowych?

Mamy za sobą kilka lat stosowania rodo oraz przepisów towarzyszących temu aktowi, a przed sobą konieczność dostosowania prawa i praktyk do zmieniających się okoliczności technologicznych przy jednoczesnym poszanowaniu dotychczasowych standardów i spełnianiu licznych już istniejących wymogów.

Grupa ekspertów, specjalistów w swoich dziedzinach, stworzyła multidyscyplinarne opracowanie na temat ochrony danych osobowych. Każdy rozdział przedstawia to zagadnienie z innej perspektywy: zapłaty danymi za treści cyfrowe i usługi cyfrowe, stosowania aktu o rynkach cyfrowych w obszarze ochrony danych osobowych, statusu prawnego danych maszynowych i kwestii decyzji podejmowanych przez systemy sztucznej inteligencji w kontekście przepisów rodo czy też przetwarzania danych osobowych w postępowaniach mobbingowych.

Autorzy: Gabriela Bar, Paweł Bociąga, Tomasz Cygan, Magdalena Czaplińska, Mateusz Franke, Katarzyna Frelak, Małgorzata Ganczar, Agnieszka Gębicka, Beata Konieczna-Drzewiecka, Agnieszka Kozłowska, Dominika Kuźnicka-Błaszkowska, Wojciech Lamik, Piotr Laskowski, Iga Małobęcka-Szwast, Bartosz Marcinkowski, Arleta Nerka, Maciej Niezgoda, Monika Piotrowska, Marlena Sakowska-Baryła, Rafał Skibicki, Sandra Słowik, Patrycja Szurmak, Sławomir Wichrowski.

Marlena Sakowska-Baryła:

Doktor habilitowana nauk prawnych, profesor w Katedrze Europejskiego Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, jest radczynią prawną, partnerką w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., wiceprezeską SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktor naczelną kwartalnika „ABI Expert”. W 2022 r. znalazła się na „Liście 25 najlepszych prawniczek w biznesie” magazynu „Forbes Women” oraz Fundacji Women in Law wyróżniona w dziedzinie „Działalność naukowa”. Wpisana na LISTĘ 100 Osób, które w 2023 r. w wyróżniający sposób przyczyniły się do podniesienia umiejętności cyfrowych obywateli w Polsce. Specjalizuje się w prawie informacyjnym. Autorka ponad 170 publikacji, w tym redaktor naukowa komentarz do RODO oraz komentarza do UDIP, współautorka komentarza do ustawy o otwartych danych. Wykłada na kliku wyższych uczelniach. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Przeprowadziła kilkaset szkoleń, w których wzięło udział ponad 20 000 uczestników. Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.

Spis treści

Spis treści
Wykaz skrótów

Rozdział 1. Uwagi na temat „zapłaty danymi” za treści cyfrowe i usługi cyfrowe
Mateusz Franke

Rozdział 2. Akt o rynkach cyfrowych i nowe wyzwania dla ochrony danych osobowych
Iga Małobęcka-Szwast

Rozdział 3. Ochrona dzieci i ich danych w internecie
Beata Konieczna-Drzewiecka

Rozdział 4. Metaverse a ochrona danych osobowych
Sandra Słowik

Rozdział 5. Status prawny danych maszynowych
Gabriela Bar, Rafał Skibicki

Rozdział 6. Wyjaśnialność decyzji podejmowanych przez systemy sztucznej inteligencji w kontekście przepisów rodo
Maciej Niezgoda

Rozdział 7. Praktyczne aspekty wykonywania obowiązków informacyjnych
Magdalena Czaplińska

Rozdział 8. Prawo do uzyskania kopii danych osobowych w wybranych decyzjach i orzeczeniach
Tomasz Cygan

Rozdział 9. Identyfikacja administrowania, powierzenia oraz współadministrowania danych osobowych w ramach procesów przetwarzania danych w grupie kapitałowej
Patrycja Szurmak

Rozdział 10. Wykonywanie audytu podmiotu przetwarzającego przez administratora
Katarzyna Frelak, Monika Piotrowska

Rozdział 11. Status podmiotu zobowiązanego na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej przy stosowaniu rodo
Marlena Sakowska-Baryła

Rozdział 12. Przetwarzanie danych do celów archiwalnych w interesie publicznym
Agnieszka Kozłowska, Piotr Laskowski

Rozdział 13. Cywilnoprawna ochrona danych osobowych – wybrane zagadnienia
Wojciech Lamik

Rozdział 14. Kontrola Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Małgorzata Ganczar

Rozdział 15. Regulacyjna triada Unia Europejska – Wielka Brytania – Stany Zjednoczone a bieżące transfery danych osobowych
Bartosz Marcinkowski

Rozdział 16. Uznanie adekwatności modelu ochrony danych osobowych w Stanach Zjednoczonych – dotychczasowe doświadczenia i perspektywy
Dominika Kuźnicka-Błaszkowska

Rozdział 17. Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu wewnątrzzakładowym dotyczącym mobbingu
Arleta Nerka

Rozdział 18. Analiza ryzyka rodo a analiza ryzyka w bezpieczeństwie informacji
Agnieszka Gębicka, Sławomir Wichrowski

Rozdział 19. Plan ciągłości działania – wpływ na ochronę danych osobowych
Paweł Bociąga

Bibliografia
Akty prawne
Orzecznictwo