Availability: W magazynie

Nowoczesny nabór i employer branding w administracji publicznej

Autor: Kamil Rodzik
SKU: NNiEBwAP

128,00 

Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66248-74-8
Liczba stron: 259
Okładka: twarda

Opis

W jaki sposób wprowadzać w administracji publicznej standardy nowoczesnej rekrutacji? Jak organizować rozmowy kwalifikacyjne i o co na nich pytać? Czy warto stosować narzędzia selekcji kandydatów, takie jak próbki pracy, prezentacje czy studia przypadków?

Pierwszy praktyczny przewodnik po procesie naboru i obszarze employer brandingu dla osób zatrudnionych w działach kadr i zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze publicznym. Autor wskazuje, jak – trzymając się ram prawnych i organizacyjnych – wypracować metody skutecznej rekrutacji. Tłumaczy także, w jaki sposób budować pozytywny wizerunek pracodawcy i zachęcać kandydatów do podjęcia pracy w jednostce, przez wykorzystanie m.in. zasad prostego języka, mediów społecznościowych czy filmów promujących pracodawcę.

Publikacja zawiera przykłady tworzenia:

  • wewnętrznych regulaminów dotyczących naboru,
  • opisów stanowisk pracy,
  • zachęcających ogłoszeń o pracę,
  • przejrzystych formularzy aplikacyjnych,
  • zakładek dotyczących kariery na stronach internetowych,
  • wiadomości wysyłanych na każdym etapie naboru.

Książka powstała na bazie dobrych praktyk stosowanych m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego, urzędy państwowe, instytucje kultury oraz jednostki badawczo-rozwojowe. Opisane w niej przykłady zostały wzbogacone o liczne zrzuty ekranu m.in.: ofert pracy, formularzy aplikacyjnych i kampanii wizerunkowych.

Kamil Rodzik:

Urzędnik służby cywilnej z wieloletnim doświadczeniem w obszarze naboru, budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy i komunikacji wewnętrznej. Członek Polskiego Stowarzyszenia HR, wykładowca na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zwolennik i orędownik nowoczesnej i otwartej administracji.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Ramy definicyjne
1.1. Administracja publiczna i jej szczeble
1.2. Nabór, rekrutacja i selekcja
1.3. Employer branding

Rozdział 2. Ramy formalnoprawne naborów w administracji publicznej
2.1. Ramy ustawowe
2.2. Ramy wewnętrzne

Rozdział 3. Ramy organizacyjne naborów w administracji publicznej
3.1. Odpowiedzialność za proces naboru
3.2. Opis stanowiska pracy
3.2.1. Wymagania dotyczące wiedzy i znajomości zagadnień merytorycznych
3.2.2. Wymagania w zakresie kompetencji miękkich

Rozdział 4. Rekrutacyjny employer branding
4.1. Ogłoszenia o naborze
4.1.1. Elementy składowe
4.1.2. Wymagane dokumenty
4.1.3. Dodatkowe korzyści i uprawnienia
4.1.4. Przetwarzanie danych osobowych
4.1.5. Inne informacje
4.1.6. Język ogłoszeń
4.2. Formularze aplikacyjne
4.3. Zakładki dotyczące kariery na stronach internetowych
4.4. Media społecznościowe
4.5. Spotkania, targi, seminaria
4.6. Filmy promujące pracodawcę
4.7. Newsletter naborowy

Rozdział 5. Selekcyjny employer branding
5.1. Komunikacja z kandydatami
5.1.1. Ważne momenty w komunikacji w procesie naboru
5.2. Weryfikacja kompetencji miękkich
5.2.1. Próbki pracy
5.2.2. Case study (studium przypadku)
5.2.3. Prezentacje
5.2.4. AC/Assessment Center
5.2.5. Testy/kwestionariusze psychologiczne
5.3. Rozmowa kwalifikacyjna
5.3.1. O co pytać podczas rozmowy kwalifikacyjnej?
5.3.2. Organizacja rozmów kwalifikacyjnych

Rozdział 6. Employer branding od zakończenia naboru do zatrudnienia pracownika
6.1. Kontakt z pracodawcą
6.2. Pierwszy dzień w nowej pracy

Rozdział 7. Podsumowanie
Kandydaci – seniorzy
Kandydaci – osoby z niepełnosprawnościami
Siła Internetu
Last but not least

Rozdział 8. Dobre przykłady
8.1. Wewnętrzne regulaminy dotyczące naboru
8.1.1. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim
8.1.2. Zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa Klimatu w sprawie przeprowadzania w Ministerstwie Klimatu naboru zewnętrznego na wolne stanowiska pracy niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej
8.1.3. Zasady naboru na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie
8.1.4. Zasady naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Urzędzie Statystycznym w Lublinie
8.2. Opisy stanowisk pracy
8.2.1. Opis stanowiska pracy niebędącego wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
8.2.2. Opis stanowiska pracy stosowany w Urzędzie Miejskim w Pabianicach
8.3. Ogłoszenia o pracy
8.3.1. Ministerstwo Finansów
8.3.2. Ministerstwo Klimatu (aktualne Ministerstwo Klimatu i Środowiska)
8.3.3. Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie
8.3.4. Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach
8.3.5. Narodowe Centrum Kultury
8.3.6. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy
8.3.7. Urząd Dozoru Technicznego
8.3.8. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
8.3.9. Urząd Miasta Gdyni
8.4. Formularze aplikacyjne
8.4.1. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
8.4.2. Urząd Miasta Olsztyna
8.4.3. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
8.4.5. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
8.5. Zakładki dotyczące kariery na stronach internetowych
8.5.1. Centrum Nauki Kopernik
8.5.2. Centrum Projektów Polska Cyfrowa
8.5.3. Główny Inspektorat Transportu Drogowego
8.5.4. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
8.5.5. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
8.5.6. Narodowy Fundusz Zdrowia
8.5.7. Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
8.5.8. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
8.5.9. Urząd Dozoru Technicznego
8.5.10. Urząd Transportu Kolejowego
8.6. Poradniki dla kandydatów
8.6.1. Główny Inspektorat Transportu Drogowego
8.6.2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Rozdział 9. Przydatne wzory – wiadomości wysyłane do kandydatów
9.1. Informacja do kandydatów po otrzymaniu aplikacji
9.2. Zaproszenie do kolejnego etapu naboru po weryfikacji formalnej ofert
9.3. Zaproszenie do kolejnego etapu naboru przeprowadzonego w formie online
9.4. Informacja o niespełnieniu wymagań formalnych
9.5. Prośba o uzupełnienie aplikacji wraz z zaproszeniem do kolejnego etapu naboru
9.6. Informacja w sytuacji przedłużającego się rozstrzygnięcia naboru

Rozdział 10. Podstawowe akty i przepisy prawa
10.1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
10.2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
10.3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
10.4. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych

Bibliografia
Akty prawne