Availability: W magazynie

Narzędzia wsparcia internacjonalizacji sektora małych i średnich przedsiębiorstw

SKU: NWISMiSP

10,00 

Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-64512-65-0
Liczba stron: 152
Okładka: miękka

Opis

Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw, w tym głównie z sektora MŚP, jest jednym z najbardziej pożądanych sposobów ich rozwoju, a w konsekwencji podnoszenia stopnia ich konkurencyjności. Jest to jednak proces wielowymiarowy i skomplikowany, na co wskazują dane dotyczące zakresu i form internacjonalizacji przedsiębiorstw zarówno z tzw. starych państw członkowskich UE, jak i z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym także z Polski. Z tych właśnie powodów jest to proces, który powinien być permanentnie wspierany przez władze publiczne, zarówno szczebla europejskiego, jak i krajowego czy regionalnego.

Jednym z elementów wsparcia procesu internacjonalizacji może być szeroka dyseminacja wiedzy o formach i zakresie wsparcia publicznego przedsiębiorstw w Polsce, które dążą do umiędzynarodowienia swojej działalności operacyjnej. Wychodząc właśnie z tej przesłanki, autorzy przystąpili do przygotowania niniejszej publikacji.

Z recenzji dr hab. Małgorzaty Domiter, Prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:
„Opracowanie bardzo dobrze wpisuje się w cel pisarstwa naukowego, jakim jest upowszechnianie wiedzy, przez kierowanie prac do szerokiego grona odbiorców, w tym przypadku wszystkich interesariuszy procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw sektora MŚP. Praca jest w pełni poprawna metodologicznie. Autorzy używają odpowiedniej terminologii poprawnej z punktu widzenia logiki i stylistyki. Praca charakteryzuje się jasnością wywodów, a zawarte w opracowaniu wnioski i proponowane rozwiązania modelowe charakteryzują się ścisłością i właściwym uzasadnieniem twierdzeń”.