Tomasz Siedlecki

Tomasz Siedlecki

Radca prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem; absolwent aplikacji sądowej i radcowskiej. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Jest współautorem jednego z pierwszych na polskim rynku komentarzy do Prawa zamówień publicznych z 2004 r. Przez kilka lat pełnił funkcję eksperta Business Centre Club. Posiada wieloletnie i boga doświadczenie w prowadzeniu postępować sądowych, także przed sądami arbitrażowymi.

Publikacje: Tomasz Siedlecki