Bartłomiej Ziółkowski

Bartłomiej Ziółkowski

Aplikant radcowski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Praktykuje w obszarze prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego oraz prawa procesowego.

Publikacje: Bartłomiej Ziółkowski