Anna Szajkowska-Szynkaruk

Anna Szajkowska-Szynkaruk

Radca prawny, od ponad 12 lat zajmuje się tematyką związaną ze stosowaniem prawa zamówień publicznych oraz prawa cywilnego zarówno przez podmioty publiczne, jak i podmioty prywatne. Świadczy doradztwo na etapie realizacji umów na roboty budowlane oparte na wzorach FIDIC. Autorka artykułów z zakresu prawa zamówień publicznych. W 2017 r. ukończyła studia podyplomowe Podstawy Prawno-Ekonomiczne Procesu Inwestycyjnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Publikacje: Anna Szajkowska-Szynkaruk