Rafał Świerzbiński

Rafał Świerzbiński

Radca prawny, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowkiej w Lublinie. Zajmuje się prawem zamówień publicznych, gospodarczym oraz cywilnym. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych realizujących inwestycje infrastrukturalne, w szczególności w zakresie prawa zamówień publicznych oraz sporów wynikłych w trakcie realizacji umów.

Publikacje: Rafał Świerzbiński