Sebastian Zaręba

Sebastian Zaręba

Adwokat z bogatym doświadczeniem praktycznym w zamówieniach publicznych, zdobytym przy organizacji postępowań u zamawiających. Pełnił funkcje w komisjach przetargowych, reprezentował zamawiających i wykonawców w postępowaniach przed KIO. Posiada również duże doświadczenie w zakresie reprezentowania zamawiających w procesach cywilnych związanych z wykonaniem umów o udzielenie zamówienia publicznego.

Publikacje: Sebastian Zaręba