Jakub Rudnicki

Jakub Rudnicki

Prawnik specjalizujący się w cywilnoprawnych aspektach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umów. Posiada doświadczenie związane z tworzeniem kryteriów społecznych oraz tworzeniem i kontrolowaniem specyfikacji pod względem aspektów społecznych.

Publikacje: Jakub Rudnicki