Mateusz Mućka

Mateusz Mućka

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW, aplikant adwokacki Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie, uczestnik finałowego konkursu Moot Court „Zastępstwo Procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą”. Specjalizuje się w analizie ofert wykonawców w postępowaniach na roboty budowlane oraz w zakresie badania tajemnicy przedsiębiorstwa.

Publikacje: Mateusz Mućka