Grzegorz Mazurek

Grzegorz Mazurek

Adwokat i radca prawny, specjalista ds. zamówień publicznych, były wiceprezes KIO i arbiter z listy Prezesa UZP. Pełnił funkcję członka zarządu OSKZP. Wykładowca studiów podyplomowych SGH, SGGW i UW. Praktyk zamówień publicznych. Posiada 18-letnie doświadczenie jako sekretarz i przewodniczący komisji przetargowych oraz pełnomocnik w postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych, z dyscypliny finansów publicznych.

Publikacje: Grzegorz Mazurek