Piotr Trębicki

Piotr Trębicki

Radca prawny, partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI. Od ponad 15 lat doradza zarówno wykonawcom, jak i zamawiającym przy projektach prowadzonych w rygorze usta­wy Prawo zamówień publicznych. Ma na swoim koncie liczne i spektakularne sukcesy w doradztwie w procedurach o wielomi­lionowych wartościach. Doświadczony pełnomocnik przed Kra­jową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi. Dwukrotnie, indywidulanie i z Zespołem Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI, wyróżniony został w prestiżowym rankingu Chambers Europe (2018, 2017) jako jeden z najlepszych prawników w Polsce w ka­tegorii „Zamówienia Publiczne”.

Publikacje: Piotr Trębicki