Joanna Hołowińska

Joanna Hołowińska

Adwokat specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym, prawie gospodarczym i prawie procesowym. W Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI odpowie­dzialna jest m.in. za kompleksową obsługę i doradztwo w zakresie zamówień publicznych, wsparcie wykonawców w sporządzaniu środków ochrony prawnej, reprezentację przed Krajową Izbą Od­woławczą oraz doradztwo dla zamawiających w zakresie przygo­towania i przeprowadzenia postępowań.

Publikacje: Joanna Hołowińska