Magdalena Maksimiuk

Magdalena Maksimiuk

Prawnik specjalizujący się w prawie zamó­wień publicznych, w szczególności w zakresie branży medycznej, IT, budowlanej, sektora gazowego i energetycznego. W ramach praktyki zawodowej zajmowała się wsparciem procesów sprze­dażowych dla wielu wykonawców, w szczególności przez czynny udział i doradztwo w postępowaniach dotyczących strategicznych inwestycji. Posiada również bogate doświadczenie we współpracy z zamawiającymi.

Publikacje: Magdalena Maksimiuk