Wojciech Piątek

Wojciech Piątek

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz starszy specjalista w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Autor publikacji z zakresu postępowania administracyjnego, egzekucyjnego w administracji oraz sądowoadministracyjnego.

Publikacje: Wojciech Piątek