Jan Olszanowski

Jan Olszanowski

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, referendarz sądowy w sądzie rejonowym. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego i sądowego postępowania egzekucyjnego.

Publikacje: Jan Olszanowski