Przemysław Ostojski

Przemysław Ostojski

Doktor nauk prawnych, naczelnik Wydziału Zagadnień Rozpoznawczych w Departamencie Prawa Administracyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości. Adiunkt w WSZiB w Poznaniu. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa administracyjnego procesowego, w tym zwłaszcza prawa o egzekucji administracyjnej, a także prawa podatkowego.

Publikacje: Przemysław Ostojski