Agnieszka Szulakowska

Agnieszka Szulakowska

Wieloletni praktyk, prawnik, kieruje wydziałem zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w jednostce sektora finansów publicznych. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Autorka wielu publikacji poświęconych zamówieniom publicznym. Swoje doświadczenie – w szczególności przy realizacji zamówień finansowanych ze środków UE – zdobyła dzięki współpracy z wieloma instytucjami.

Publikacje: Agnieszka Szulakowska