Przemysław Pest

Przemysław Pest

Adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, stypendysta Fulbrighta na University of Wyoming (2017)

Publikacje: Przemysław Pest