Marcin Marcinko

Marcin Marcinko

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, koordynator Ośrodka Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka WPiA UJ; przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego przy Zarządzie Głównym PCK; członek Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) – Grupa Polska oraz International Association of Professionals in Humanitarian Assistance and Protection (PHAP); stypendysta Instytutu Maxa Plancka Publicznego Prawa Porównawczego i Prawa Międzynarodowego w Heidelbergu oraz Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego; wykładowca i współorganizator Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych w Radziejowicach; odznaczony Brązowym Medalem MON „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, wyróżniony Odznaką Honorową PCK II Stopnia; autor szeregu publikacji poświęconych prawnym zagadnieniom bezpieczeństwa międzynarodowego, w szczególności walki z terroryzmem w prawie międzynarodowym oraz kwestiom związanym z międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych.

Publikacje: Marcin Marcinko