Małgorzata Iwaniec

Małgorzata Iwaniec

Ekonomista, praktyk, pracownik urzędu miejskiego, specjalista z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz finansów publicznych. Zajmuje się rozliczeniami finansowymi projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ma uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz certyfikat CGAP. Stale współpracuje z miesięcznikiem „Finanse Publiczne”.

Publikacje: Małgorzata Iwaniec