Joanna Łukaszyk

Joanna Łukaszyk

Doktor nauk prawnych, autorka publikacji z zakresu ochrony danych osobowych, inspektor ochrony danych w sądach oraz innych podmiotach publicznych. Od wielu lat związana ze środowiskiem akademickim, prowadzi także szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla firm i podmiotów publicznych, w tym dla sądów, ZUS, KRUS, ARMIR. Autorka i współautorka licznych procesów przetwarzania danych osobowych w projekcie kodeksu RODO dla uczelni.

Publikacje: Joanna Łukaszyk