Dariusz Bogucki

Dariusz Bogucki

Teleinformatyk, ekspert w obszarze finansowania projektów ICT ze środków wspólnotowych, rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Uczestniczył w realizacji wielkich projektów informatycznych w administracji publicznej: ALSO w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, CORS w Ministerstwie Sprawiedliwości i eDowód w MSWiA. Reprezentował Polskę w Zarządzie wspólnotowej Agencji eu-LISA. Członek Rady Architektury IT przy Komitecie Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Redagował i oceniał ponad 80 studiów wykonalności.

Publikacje: Dariusz Bogucki