Anna Dalkowska

Anna Dalkowska

Sędzia delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości; zastępca dyrektora Departamentu Prawa Administracyjnego, adiunkt na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, egzekucji administracyjnej i sądowej, prawa cywilnego i prawa medycznego, w tym monografii, artykułów i glos.

Publikacje: Anna Dalkowska