Łukasz Błaszczak

Łukasz Błaszczak

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor wielu opracowań z zakresu prawa procesowego cywilnego, radca prawny.

Publikacje: Łukasz Błaszczak