Grzegorz Sibiga

Grzegorz Sibiga

Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, adwokat współpracujący z Kancelarią Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, członek Rady ds. Cyfryzacji Ministra Administracji i Cyfryzacji, a w poprzedniej kadencji – wiceprzewodniczący Rady Naukowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Autor licznych publikacji dotyczących ochrony danych osobowych, członek rady konsultacyjnej miesięcznika „IT w Administracji”.

Publikacje: Grzegorz Sibiga